Ovom vrstom osiguranja osigurana su sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, od posljedica nezgode koja nastane prilikom vožnje.